FAQs Complain Problems

समाचार

७८/७९

Computer Training Verification details

 

निम्न वमोजिमको विवरण भएको व्यक्तिले सिदिङ्वा गाउँपालिकाद्वारा आ.व २०७८।७९ मा सञ्चालन गरेको कम्प्युटर तालिमको सहभागी भई तालिम प्राप्त गरेको प्रमाणित विवरण राखिएको छ ।

दस्तावेज: 

Pages