FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

दस्तावेज

समुदायमा आधारित पुनःस्थापना सहजकर्ता पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा । (समावेशीतर्फ)

समुदायमा आधारित पुनःस्थापना सहजकर्ता पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा । (खुल्लातर्फ)

सामाजिक सुरक्षा नविकरण गर्ने सम्बन्धमा

समुदायमा आधारित पुनःस्थापना सहजकर्ताका लागि लिइने खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम

PDF icon 4. CBRF_Curriculum.pdf

समुदायमा आधारित पुनःस्थापना (सिविआर) सहजकर्ता पदको दरखास्त फाराम

PDF icon 5. CBRF_Application_Form.pdf

समुदायमा आधारित पुनःस्थापना सहजकर्ता पदका लागि दरखास्त आह्वान गरिएको सूचना

PDF icon विज्ञापन.pdf

सेवा प्रवाह अवरुद्द हुने सम्वन्धमा

अत्यान्त जारुरी सुचना

गाउँ सभाको १४ औ अधिवेशनमा उपस्थित हुने सम्वन्धमा ।

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ।

Pages